เกี่ยวกับเรา

whowe
asterdelivery ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย อุปกรณ์เกมกีฬา อาทิเช่น แป้นบาสเก็ตบอลทุกขนาด เสาแขวนกระสอบทราย ประตูโกล์ฟุตบอล โต๊ะฟุตบอล โต๊ะแอร์ฮอกกี้ และอุปกรณ์กีฬาอื่น โดย aster sports ให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพ การคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้แก่ลูกค้า จนเกิดความพอใจในตัวสินค้าและบริการของเรา.

Comments are closed